პოსტსაბჭოთა კვლევების ინსტიტუტი

პოსტსაბჭოთა კვლევების ინსტიტუტი

პოსტსაბჭოთა კვლევების ინსტიტუტი (IPSS -  Institute of Post-Soviet Studies) არის არაკომერციული, არაპარტიული ანალიტიკური ინსტიტუტი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომელიც ორიენტირებულია პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების ინტერდისციპლინარულ კვლევებზე. ინსტიტუტი უფლებამოსილია, ჩაატაროს საჯარო შეხვედრები, ტრენინგ-კურსები, საერთაშორისო და/ან საუნივერსიტეტო კონფერენციები.  ინსტიტუტის მიზანია საკუთარი წვლილი შეიტანოს პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაციის კვლევების საქმეში და დაამყაროს აკადემიური კავშირები საქართველოს, პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების, ევროკავშირისა და აშშ-ის მსგავსი პროფილის ანალიტიკურ ცენტრებთან.

პოსტსაბჭოთა ინსტიტუტის დირექტორი: საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი ირაკლი ჯავახიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

პოსტსაბჭოთა კვლევების ინსტიტუტმა 2018 წლის 19 მაისს ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია: პოსტსაბჭოთა ქვეყნები - გამოწვევები, პერსპექტივები (დეტალური ინფორმაციისთვის).

უკრაინის კათოლიკური უნივერსიტეტი კონფერენციის შესახებ: 

სტატია კონფერენციის შესახებ: 

კონფერენციის სურათები:

2019 წლის კონფერენცია დაგეგმილია: 28 მაისს