ბიბლიოთეკა არის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეული, რომლის მიზნებია:

 • - უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალის საინფორმაციო მოთხოვნების შესწავლა-ანალიზი და შესაბამისი პროგრამების დაგეგმვა-განხორციელება;
 • - უნივერსიტეტის ზოგადი და სპეციალიზირებული საინფორმაციო რესურსებისა და საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება-განახლება;
 • - უნივერსიტეტში საინფორმაციო წიგნიერების განვითარება. ამ მიზნით, სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება.


ბიბლიოთეკის ფუნქციებია:

 • - უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა სასწავლო მასალით (წიგნები, ჟურნალ-გაზეთები და სხვ.);
 • - საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, დაცვა, აღრიცხვა და დამუშავება მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად;
 • - ფონდის პერიოდული შესწავლა, შემოწმება და გაწმენდა;
 • - გაცვლითი ფონდის შექმნა.


სამუშაო გრაფიკი: 
ორშაბათი - პარასკევი 9.00 - 21.00სთ, შაბათი: 9.00 - 18.00სთ.

ბიბლიოთეკის თანამშრომლები

 • ნანა ფაილოძე
 • ციური თენეიშვილი
 • ნინო გუგეშაშვილი

ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/103
ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის გამოცემები 

საბაუნი არის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალური გამომწერი. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ყველა დაინტერესებულ პირს აძლევს საშუალებას გაეცნოს საკანონმდებლო ცვლილებებს უახლესი ჩასწორებებით. (ლინკი)


სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები:  

EBSCO 

EBSCO Information Services (EBSCO) საინფორმაციო სერვისების წამყვანი მომწოდებელია მთელს მსოფლიოში ბიბლიოთეკებისთვის. მას 100-ზე მეტ ქვეყნაში 11 000 ხელმომწერი ჰყავს. ის შეიცავს ასობით კვლევით  ბაზას, ისტორიულ არქივს, სამედიცინო რეფერენსებს და კორპორატიული განათლების ინსტრუმენტებს. მისი მეშვეობით შესაძლებელია ხელმოწერა 360 000-ზე მეტ გამოცემაზე, 57 000-ზე მეტ ელექტრონულ ჟურნალზე და წვდომა 900 000-ზე მეტ ელექტრონულ წიგნზე. EBSCO-ს გამოყენების ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა ისაა, რომ მონაცემთა ბაზები უახლეს რესურსებს გაწვდით.

 EBSCO პაკეტის მონაცემთა ბაზებით სარგებლობისთვის, გთხოვთ, გამოიყენოთ ბმული.

EBSCO-ს პაკეტის მონაცემთა ბაზები:

 • - Academic Search ELITE
 • - Business Source ELITE
 • - MasterFILE ELITE
 • - Health Source: Consumer Edition
 • - Health Source: Nursing/Academic
 • - Newspaper Source
 • - MEDLINE
 •  -ERIC
 • - Library and Information Center (LISTA)
 • - Regional Business News
 • - GreenFile

EBSCO-ს ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ტერიტორიის მიღმაც, დაგჭირდებათ სპეციალური სახელი და პაროლი (მის მისაღებად ეწვიეთ საბაუნის ბიბლიოთეკას - 301)

HeinOnline 

მსოფლიოში აღიარებული, სამართლებრივი რესურსების ბაზა - რომელიც 2000 წელს დააფუძნა კომპანიამ William S. Hein & CO. ბაზა, აერთიანებს 100 მილიონზე მეტ ჩანაწერს, სამართლის განვითარების ისტორიის შესახებ, რომელიც მოცემულია ონლაინ, სრულად მოძიებადი, გამოსახულებაზე დაფუძნებულ ფორმატში.
HeinOnline წარმოაჩენს სამართლის განვითარების ისტორიას - 1800 დასახელების პერიოდული ჟურნალების საშუალებით, მოიცავს კონგრესის ჩანაწერებს, ერთა ლიგისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხელშეკრულებების სერიებს, ფედერალური რეესტრის არქივს 1936 წლიდან და ბევრ სხვა სასარგებლო რესურს.
HeinOnline გთავაზობთ, დოკუმენტების ბეჭდური ფორმატის, ზუსტ გამოსახულებებს, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ცხრილი, გრაფიკი, სურათი, ხელნაწერები თუ ფოტოსურათები მოცემულია ორიგინალში. ეს მახასიათებლები, გამოსახულებაზე დაფუძლებულ PDF ფორმატის საძიებელთან ერთად, უნიკალურს ხდის ამ ელექტრონულ ბაზას.

HeineOnline სარგებლობისთვის, გთხოვთ, გამოიყენოთ  ბმული.

აღნიშნული ელ. ბაზების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტის შენობაში.

Elsevier

აღნიშნული ელექტრონული ბიბლიოთეკა 5 მილიონ ჩანაწერს მოიცავს. მეცნიერებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება მთელ მსოფლიოში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ლიტერატურა, არამხოლოდ მოკლე ანოტაციების, არამედ შრომების სრული ვერსიების დონეზეც.

Elsevier - ის ბაზები:

Scopus - ბაზებზე წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით ბმულზე
Science Direct - რესურსებზე წვდომის მიზნით მიყევით და დარეგისტრირდით ბმულზე.

Scival Funding(Funding Institutional) - რესურსებზე  წვდომის მიზნით, მიყევით  და დარეგისტრირდით ბმულზე.

ბაზების სარგებლობისას გაიარეთ რეგისტრაცია უნივერსიტეტის ელექტრონული ფოსტით. ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტის კამპუსიდან.

 

eIFL - ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის

სულხან - საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ უმსხვილესი ელექტრონული სამეცნიერო ბაზით - eIFL - ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის.

 

Cambridge Journals Online - კემბრიჯის უნივერსიტეტის რეფერირებადი და სამეცნიერო ჟურნალების ციფრული არქივი.  მოიცავს 250-ზე მეტ რეცენზირებულ სამეცნიერო ჟურნალს.  ძირითადი მიმართულებებია: ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, კომპიუტერული მეცნიერებები, ეკონომიკა, განათლება, ინგლისური ენის სწავლება, მასობრივი კომუნიკაცია, ფილოსოფია, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა.  (ბმული)

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ. (ბმული)

Edward Elgar Publishing Journals - წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ. (ბმული)

SAGE Journals - მსოფლიოში აღიარებული აკადემიური გამომცემლობა, რომელიც ყოველწლიურად აქვეყნებს 900-ზე მეტ  ჟურნალსა და ცნობარს ისეთ წამყვან სფეროებში როგორიცაა ბიზნესი, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ტექნოლოგიები და მედიცინა. (ბმული)

IMechE Journals - წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. (ბმული)

Royal Society Journals Collection – დღეისათვის მოქმედი ერთადერთი საზოგადოება, რომელიც ჩამოყალიბდა 1660 წელს, მეფე ჩარლზ მე-2-ს ეგიდით. მისი შექმნის იდეა წარმოიშვა მეცნიერების ხელშესაწყობად და მისი როლის ასამაღლებლად იმდროინდელ საზოგადოებაში. წარმოდგენილია: ბიოლოგიური მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები. (ბმული)

e-Duke Journals Scholarly Collection - მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია. (ბმული)

Mathematical Sciences Publishers Journals - ორიენტირებულია ისეთ გამოცემებზე როგორებიცაა, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, უმაღლესი დონის სამეცნიერო - კვლევითი პუბლიკაციები.  წელიწადში დაახლოებით 17,000- ზე მეტ გვერდს აქვეყნებენ.  (ბმული)

Openedition Journals - წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე. (ბმული)

 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი