სასწავლო ინფრასტრუქტურა

 პერსონალური სივრცე თითოეული სტუდენტისთვის


კომპიუტერებით აღჭურვილი კორიდორები ყველა სართულზებიბლიოთეკა


საკონფერენციო დარბაზი


შეხვედრების ოთახი


კომპიუტერების ოთახი

 


იმიტირებული სასამართლო პროცესის დარბაზიტერასა ღია ცის ქვეშ

 


უნიკაფე

 


უნიფიტნესი


აუდიტორია


სასტუმრო ოთახი მოწვეული უცხოელი პროფესორებისთვის