უცხო ენათა ცენტრი

SabauniEnglish Lab

ცენტრის ძირითადი მიმართულება ინგლისური ენის სწავლებაა.

სწავლების მეთოდი, რომელიც ცენტრში გამოიყენება, შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს. (Learner Centered Teaching)  

ჩვენთან შექმნილია საუკეთესო გარემო ინგლისური ენის შესწავლისა და ცოდნის გაღრმავებისათვის

საბაუნის ენების ცენტრი გთავაზობთ სწავლების 8 დონეს. თითოეულ დონეზე სწავლა გრძელდება 4 თვე და დონის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Pre-Advanced
 • Advanced
 • Post-Advanced

თითოეულ დონეზე აკადემიური საათების რაოდენობაა 100, გარდა Beginner (50 საათი) და Post-Advanced (150 საათი) დონეებისა. 

ფასები დონეების მიხედვით 110-180 ლარი. კვირაში ორჯერ 1.5 საათი

 

დამატებითი პროგრამები:

ერთიანი ეროვნული გამოცდების სააბიტურიენტო პროგრამა 180 ლარი.( ჯგუფში 3-5 კაცი) კვირაში სამჯერ 1.5 საათი

English with a native speaker- ინგლისური უცხოელ პედაგოგთან 150 ლარი.( ჯგუფში 3-5 კაცი) კვირაში ორჯერ 1.5 საათი

საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პროგრამები

კემბრიჯის საერთაშორისო გამოცდები:                

 • Cambridge ESOL:                                                                                                             
 • PET -Preliminary - 6 თვე - კვირაში სამჯერ 2 საათი (ფასი 180 ლარი)                                                                          
 • FCE – First Certificate in English - 6 თვე - კვირაში სამჯერ 2 საათი (ფასი 180 ლარი)                                                                                        
 • CA- Advanced (C1) - 6 თვე - კვირაში სამჯერ 2 საათი (ფასი 180 ლარი)
 • CPE- Proficiency (C2) - 6 თვე - კვირაში სამჯერ 2 საათი (ფასი 180 ლარი)
 • IELTS -  International English Language Testing System - 6კვირა - 36 საათი (ფასი 350 ლარი) 
 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language - 6კვირა - 36 საათი (ფასი 350 ლარი)  

კურსის დაწყების წინ ტარდება ტესტირება და გასაუბრება, რაც დაადგენს ცოდნის დონეს და ამ ცოდნის შესაბამისობას არჩეული კურსისათვის.

ინგლისური პროფესიული მიზნებისათვის

 • Business English- ბიზნეს ინგლისური
 • ILE - International Legal English -  ინგლისური ენის კურსი იურისტებისათვის
 • English for International Relations and Diplomacy-ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობისათვის
 • English for guides - ინგლისური გიდებისათვის

ფასი 150 ლარი (4-6 კაცი ჯგუფში)

კორპორატიული ენის შემსწავლელი მომსახუბა 

ჩვენ ასევე უზრუნველვყოფთ ადგილზე სწავლებას კორპორატიული ჯფუფებისა და ორგანიზაციებისთვის. ამგვარი კურსები მორგებულია ცალკეული პროფესიებისა თუ სამუშაო გარემოსთვის დამახასიათებელ მოთხოვნებს. 

ყველა კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

___________________

პროფესორები