სრულად

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

უნიკალური საიტი აუდიო წიგნების ჩამოსატვირთად (მენიუში ირჩევთ ჟანრსა და სასურველ ენას)

საქართველოს სასამართლო
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

საქართველოს ეროვნული ბანკი

 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე