საბაუნის მოსწავლეთა აკადემია

საბაუნის მოსწავლეთა აკადემია - ეს არის ადგილი სადაც სკოლის მოსწავლეებს (9-12 კლასი) საშუალება აქვთ მიიღონ მეტი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა, რაც დაეხმარება მათ მომავალში თავი გაართვან პროფესიულ გამოწვევებს.
რას გთავაზობთ?
ჩვენ გთავაზობთ პრაქტიკაზე ორიენტირებულ მოკლე სასწავლო კურსებს შემდეგი მიმართულებებით:
 • სამართალი
 • ბიზნესი
 • ტურიზმი
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
ლექციებს წაიკითხავენ დარგში წამყვანი სპეციალისტები, პროფესორები და უნივერსიტეტის საუკეთესო სტუდენტები.
რას მიიღებთ საბაუნის მოსწავლეთა აკადემიაში?
 • თეორიულ ცოდნას
 • პრაქტიკულ გამოცდილებას
 • გაიგებთ მეტს კონკრეტული პროფესიის შესაძლებლობების შესახებ
 • განივითარებ სოციალურ უნარ-ჩვევებს.
 • შეხვდები კონკრეტულ სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ადამიანებს.

პროექტის შესახებ:

პროექტი მიცავს როგორც სალექციო ასევე სასემინარო კურსებს: სასემინარო დროს, მოსწავლეებისთვის ტარდება იმიტირებული პროცესები, დებატები, სიმულაციური თამაშები.
ლექციებს კითხულობენ, როგორც უნივერსიტეტის ლექტორები, ასევე კარგი აკდემიური მოსწრების საბაუნელები.
პროექტი აკადემიის მოსწავლეებს სურვილისამებრ სთავაზობს გასვლით სასწავლო ვიზიტებს პარლამენტში, სასამართლოებში და ა.შ.
პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ინტელექტუალური თამაში „საბა“ სადაც მოსწავლეები უფრო მეტ ცოდნას და გამოცდილებას შეიძენენ.

 

მოსწავლეების მიერ წარმოსადგენი საბუთები:
1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ მშობლის თანხმობა (დოკუმენტის ფორმას მიიღებს უნივერსიტეტიდან).
2. მოსწავლის ბარათი;
3. ანკეტა (ივსება ადგილზე).

პირველ ეტაპზე პროექტში მონაწილეობას იღებს თბილისის ათი სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლე.

პროექტის მიზანი:

მოსწავლეებისთვის: ცნობიერების გაზრდა, ჯგუფური მუშაობის ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადი განათლება სამართლის სფეროში.

სტუდენტებისთვის: თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების საშუალება, ტრენერისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. 

პროექტის ბოლოს ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება, სიმულაცია, მარათონი რომელიც გამოავლენს სამ საუკეთესო მოსწავლეს.

გამარჯვებული მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან:

 •  I ადგილი - kindle 
 • II-III ადგილი - წიგნების ვაუჩერი.
 • სამივე საპრიზო ადგილზე გასულ მოსწავლეებს გადაეცემა უნივერსიტეტის ფიტნესის აბონიმენტი.
 • პროექტის სპონსირო გამოავლენს საკუთარ რჩეულს, რომელსაც გადასცემს სპეციალურ პრიზს. 

პროექტი სრულდება კონფერენციით: „რა ვისწავლე პროექტის ფარგლებში“, სადაც მოსწავლეები გააკეთებენ მცირე მოხსენებებს, რის შემდეგაც გაიმართება დაჯილდოების ცერემონია და პროექტის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.