აკადემიური კალენდარი

 

2019-2020 სასწავლო წლის დასაწყისი - 2019 წლის 23 სექტემბერი


2019 - 2020 სასწავლო წლის დასასრული - 2020 წლის 11 ივლისი

 

2019 – 2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი 

აუდიტორული მეცადინეობები - 23 სექტემბერი - 18 იანვარი

შუალედური გამოცდები - 11 ნოემბერი - 23 ნოემბერი

დასკვნითი გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პერიოდი - 20 იანვარი - 25 იანვარი

დასკვნითი გამოცდები - 27 იანვარი - 8 თებერვალი

დამატებითი დასკვნითი გამოცდები - 10 თებერვალი - 15 თებერვალი

 

2019 - 2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

აუდიტორული მეცადინეობები - 24 თებერვალი - 13 ივნისი

შუალედური გამოცდები - 13 აპრილი - 25 აპრილი

დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი - 15 ივნისი - 20 ივნისი

დასკვნითი გამოცდები - 22 ივნისი - 4 ივლისი

დამატებითი დასკვნითი გამოცდები - 6 ივლისი - 11 ივლისი