09 მარტი
ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტური კონფერენცია

9 მარტს, საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: "ბიზნესის გამოწვევები და მდგრადი ტურისტული განვითარების აქტუალური საკითხები საქართველოში."

სტუდენტებმა წარმოადგინეს საკუთარი საკონფერენციო ნაშრომები აუდიტორიის წინაშე, გაიმართა დისკუსია-მსჯელობა წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით. 

კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტებს საჩუქრად გადაეცათ საკუთარი ნაშრომების კრებული.