06 აპრილი
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი ELFA-ს წევრი გახდა

 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი გახდა ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA – European Law Faculties Association) წევრი.

ELFA-ს მთავარი მიზანი არის ევროპაში იურიდიული განათლების ხარისხის ამაღლება, რისთვისაც ეს ორგანიზაცია კოორდინაციას უწევს ევროპაში იურიდიული განათლების რეფორმირების პროცესს, ნერგავს სიახლეებს, ხელს უწყობს თანამშრომლობას ევროპულ უნივერსიტეტებს შორის, ასევე სამართლის ფაკულტეტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა თუ პროფესიულ ასოციაციებს შორის. ორგანიზაცია აერთიანებს მსოფლიოს 49 ქვეყნის 150-ზე მეტ წევრს.

დამატებითი ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ: