24 აპრილი
ჟურნალ „დიალოგის“ 2020 წლის პირველი ნომერი

გამოიცა სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის თეოლოგიისა და რელიგიის კვლევების ჟურნალ „დიალოგის“ 2020 წლის პირველი ნომერი. ჟურნალი „დიალოგი“ 2004 წლიდან გამოიცემოდა, 2019 წელს განახლდა ჟურნალის კონცეფცია და გამოცემა.

ჟურნალი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.