13 მაისი
Covid 19-ის გამოწვევები საქართველოში

13  მაისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტმა ჩაატარა ელექტრონული კონფერენცია და პანელურ დისკუსიათა ციკლის შემაჯამებელი  შეხვედრა თემაზე COVID 19: ეკონომიკის, ბიზნესის, ტურიზმის ასპექტები. 

კონფერენცია პანელურ დისკუსიათა ციკლის: Covid 19-ის გაოწვევები საქართველოში დასკვნითი ნაწილი იყო, რომელიც ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტმა კონფერენციის სახით დაასრულა. 

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები, მოწვეული ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები.  შეხვედრას ესწრებოდნენ  სხვა სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების წარმომადგენლები. გაანალიზდა და შეჯამდა პანდემიის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე,  განხილულ იქნა გამოწვევები და სამომავლო განვითარების მიმართულებები გლობალური და ლოკალური კონექსტით. პროფესორებმა დეტალურად მიმოიხილეს ქვეყნის საერთაშორისო ეკონომიკურ სისტემაში ჩართვის პერსპექტივები, დასაქმების, ინვესტიციების საკითხები, განიხილეს სოციალური პასუხისმგებლობლობის, სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის  როლი და მნიშვნელობა პოსტკრიზისულ სიტუაციებში. აქცენტი გაკეთდა გლობალურ  ეკოლოგიურ საკითხებსა და ტურიზმის ახალი პროდუქტების განვითარების მნიშვნელობაზე  რეგიონული ასპექტით.   შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

საკითხებისადმი დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, ხაზი გაესვა მსგავსი შეხვედრების და განხილვების  ჩატარების მნიშვნელობას და დაიგეგმა სამომავლო პროექტები.