საბაუნის სტუდენტები აღსრულების ეროვნულ ბიუროში

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სტუდენტები აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სტუმრობდნენ;
მომავალი იურისტები ბიუროს სერვისებსა და სააღსრულებო წარმოების პროცედურებს გაეცნენ;
საბაუნის სტუდენტებმა მიიღეს ინფორმაცია ბიუროს საქმიანობის; სააღსრულებოს სისტემის; აღსრულების ორგანოების სტრუქტურის; აღსრულების დაწყების სამართლებრივ საფუძვლებსა და წარმოების ეტაპებს.
შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია და განიხილეს რეალური შემთხვევები;
პროექტის მიზანია სტუდენტებში ბიუროსა და სააღსრულებო სისტემის შესახებ ცნობადობის ამაღლება; სააღსრულებო საქმიანობის შესწავლის ინტერესისა და ინიციატივის დანერგვა.

სრულად
მემორანდუმი კიოლნის უნივერსიტეტთან

13 დეკემბერს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტსა და კიოლნის ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მოიცავს ბიზნესისა და ეკონომიკის მიმართულებით თანამშრომლობას და ითვალისწინებს სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერონალის გაცვლით პროგრამებს, სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში თანამშრომლობას.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა კიოლნის უნივერსიტეტის პროფესორის ჰანს-გიუნტერ ლინდნერის წიგნის - Values of Georgia პრეზენტაცია, სადაც ავტორმა დეტალურად ისაუბრა წიგნის იდეის წარმოშობისა და ზოგადად ქართული ღირებულებების შესახებ.

აღნიშნულ ღონისძიებას წინ უძღოდა პროფესორ ლინდნერის მიერ შეთავაზებული 1 კვირიანი ინტენსიური სასწავლო კურსი ,,კონსალტინგი და საინფორმაციო სისტემები ბიზნესში", საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, რომლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

სრულად
გერმანელი პროფესორის ბერნდ ჰოლზნაჯელის საჯარო ლექცია

13 დეკემბერს საბაუნიში გაიმართა გერმანელი პროფესორის ბერნდ ჰოლზნაჯელის საჯარო ლექცია თემაზე: "გერმანული ქსელების აღსრულების აქტი (NEA) – გერმანიაში ციფრული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მარეგულირებელ მიდგომა".

შეხვედრაზე პროფესორმა ისაუბრა NEA- ს დებულებებაზე, შეაფასა მისი კონსტიტუციურობა და ეფექტი ონლაინ კომუნიკაციაზე.

სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიეღოთ მათთვის საინტერესო პასუხები.

სრულად

უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 29 ოქტომბრის №122-18 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №136-18; 10.12.2018; ოქმი №01-18; 11.12.2018), გადაწყვეტილების საფუძველზე:


1. მარინე თავართქილაძე – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ტურიზმის, დაზღვევის და მენეჯმენტის მიმართულებით;

2. ნინო პაპაჩაშვილი – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე რეგიონალიზაციისა და გლობალიზაციის (ქართულ და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით;

3. დიმიტრი კობახიძე – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე მარკეტინგის (ქართულ და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით;

4. ეკატერინე ქარდავა – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

5. ლანა ცანავა – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით;

6. გიორგი ჩხიკვაძე – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების (ქართულ და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით;

7. ნინო ქათამაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

8. ნათია მამუკაშვილი – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

9. მაკა ფარცვანია – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;

10. გიორგი უსტიაშვილი – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

11. უშანგი ბახტაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;

12. თენგიზ თევზაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით;

13. ლიანა გიორგაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;

14. თამარ პაპაშვილი – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით;

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

12.12. 2018 წ.

სრულად
ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა კრაკოვში

2018 წლის 3-7 დეკემბერს, საბაუნის სამართლის ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე, სალომე ქარცივაძე და ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე, ლაშა მიქაძე, Erasmus+ KA107 ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობით იმყოფებოდნენ კრაკოვის იოანე პავლე II -ის სახელობის პონტიფიკურ უნივერსიტეტში (UPJP2), სადაც ერთი კვირის განმავლობაში ჰქონდათ შეხვედრები მასპინძელი უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულთან. ისინი გაეცნენ UPJP2-ის სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებას, შეხვდნენ ფაკულტეტის წარმომადგენლებს, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურთან ერთად ისაუბრეს სამომავლო თანამშრომლობასა და ერთობლივი პროექტების დაგეგმვაზე. ვიზიტის ფარგლებში მოინახულეს იოანე პავლე II -ის სახელობის უნვერტიტეტის ბიბლიოთეკის კამპუსი, მოინახულეს არქივები, გაეცნენ  წიგნების დაცვის სისტემას და მიიღეს ინფორმაცია სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზების შესახებ

საბაუნის წარმომადგენლებმა კულტურული პროგრამის ფარგლებში დაათვალიერეს იოანე პავლე II – ის მუზეუმი, ქ. ვადოვიცეში.

Erasmus+ KA107 საერთაშორისო კრედიტ მობილობის მიზანია უნივერსიტეტებს შორის გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება.

საბაუნი და იოანე პავლე მეორის პონტიფიკური უნივერსიტეტი Erasmus+ KA107 პროგრამის გარდა, სხვადასხვა ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობენ.

Erasmus+ KA107 პროგრამაში საბაუნი 2015-2016 სასწავლო წლიდან არის ჩართული.

სრულად
საერთაშორისო კვირეული ლუბლინის მეწარმეობისა და ადმინისტრირების უნივერსიტეტში

2018 წლის 26 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით, საბაუნის საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი, შორენა პარუნაშვილი Erasmus+ KA107 პროექტის ფარგლებში ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა ლუბლინის მეწარმეობისა და ადმინისტრირების უნივერსიტეტში, სადაც გაიმართა საერთაშორისო კვირეული პარტნიორი უნივერსიტეტების მონაწილეობით. საბაუნის გარდა კვირეულში მონაწილეობდნენ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის უნივერსიტეტები.
„კვირეულის მთავარი მიზანია კონსორციუმში მონაწილე უნივერსიტეტების გაცნობა და გამოცდილების გაზიარება. კვირეულის მანძილზე ყველა მონაწილე წარმოადგენს თავის უნივერსიტეტს და ეძლევა საშუალება საერთო ინტერესების მქონე უნივერსიტეტებთან სამომავლო თანამშრომლობის პერპექტივები განიხილოს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვირეულზე წარმოდგენილები ვიყავით ყველა უნივერსიტეტი პარტნიორი ქვეყნებიდან, რაც სამომავლოდ ერასმუს+ ის ფარგლებში თანამშრომლობის შანსებს ამცირებს, ვფიქრობ, მაინც ნაყოფიერი კვირა გამოვიდა, შევხვდი რამდენიმე უნივერსიტეტის წარმომადგენელს, რომლებთანაც თანამშრომლობას ვგეგმავთ და ვიმედოვნებთ მალე, სტუდენტებს საინტერესო გაცვლით პროგრამებს შევთავაზებთ“ - შორენა პარუნაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთოებების განყოფილების უფროსი, ერასმუს+ პროგრამების კოორდინატორი.
კვირეულის ფარგლებში მონაწილეებმა მოინახულეს ლუბლინის ისტორიული ნაწილი და ცებულაშის რეგიონალური მუზეუმი. გარდა ამისა, კვირეულის ბოლო დღეს მონაწილე უნივერსიტეტებს ჰქონდათ საშუალება მასპინძელი უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის გაეკეთებინათ ერთგვარი გამოფენა, სადაც სტუდენტები გაეცვნენ უნივერსიტეტის სარეკლამო პროდუქციას და ასევე დააგემოვნეს ქვეყნისათვის დამახასიათებელი, ტრადიციული ნუგბარი.
აღნიშნულ უნივერსიტეტთან საბაუნი 2017 წლიდან თანამშრომლობს Erasmus+ ფარგლებში.

სრულად
საბაუნის წარჩინებულმა სტუდენტებმა "საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და პარტნიორების" სტიპენდია მოიპოვეს

რიგით მესამე სტიპენდიის გადაცემა ,,საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და პარტნიორების“ სახელით საბაუნის სტუდენტებისთვის !!!

,,საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და პარტნიორების“ სახელით უკვე მე-3 წელია საბაუნის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები ჯილდოვდებიან სტიპენდიით.

საადვოკატო ბიურო ,,მიგრიაული და პარტნიორების“ მიერ დაწესებული 2 სტიპენდიისათვის, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის წარჩინებული სტუდენტებიდან, გამოვლინდა საუკეთესო 2 სტუდენტი.

სტუდენტების შერჩევა მოხდა რეიტინგული სიიდან, უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ სახელობით სტიპენდიანტთა სიის მიღმა დარჩენილი 4 სტუდენტიდან, რომლებსაც კერძო სამართლის მიმართულებაში მაღალი აკადემიური მოსწრება ჰქონდათ. საბოლოო გადაწყვეტილებით, საადვოკატო ბიურო ,,მიგრიაული და პარტნიორების“ სტიპენდია მოიპოვეს შემდეგმა სტუდენტებმა: მხეიძე მარიამმა და შორენა ქადიძემ

23 ნოემბერს ,,საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და პარტნიორების“ ხელმძღვანელი პარტნიორი როინ მიგრიაული შეხვდა სტიპენდიანტებს, მიულოცა წარმატება და გადასცა სერთიფიკატები.

სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას- თვეში 70 ლარის ოდენობით.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი მადლობას უხდის ბატონ როინს თანამშრომლობისთვის, სტუდენტებისთვის სტიპენდიის გადაცემისა და მათი სწავლის წახალისებისთვის ! 

სრულად

2018 წლის 21 ნოემბერს საბაუნის სტუმრად ეწვია გიორგი გიგინეიშვილი, რომელმაც ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: კონფლიქტი აფხაზეთში: ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი.

ლექციის ბოლოს გაიმართა დისკუსია-განხილვა საკითხთან დაკავშირებით, სადაც სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ დაესვათ შეკითხვები და მიეღოთ საინტერესო პასუხები.

 

 

სრულად
პროექტ STAR-ის შუალედური ანგარიში და პროფესიული განვითარების ცენტრის  პრეზენტაცია

2018 წლის 20 ნოემბერს გაიმართა საბაუნიში ახლად დაფუძნებული პროფესიულიგანვითარების ცენტრის პრეზენტაცია, რომელიც Erasmus+ მეორე აქტივობის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მოწინავერესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის (STAR)“ ფარგლებში დაფუძნდა. პროექტის მენეჯერმა, შორენა პარუნაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა პროექტის შუალედური ანგარიში: ძირითადი მიზნები, დღემდე შესრულებული საქმიანობა, მიმდინარე პროექტები და სამომავლო გეგმები. პროექტის მიზანია თანამედროვე სწავლების მეთოდების ცნობადობის გაზრდა და აქტიურად დანერგვა სასწავლო პროცესში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სახელმძღვანელო, რომელშიც თამოყრილია საუკეთესო გამოცდილების მაგალითები სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე, აქცენტი გაკეთებულია შემდეგ ხუთ მეთოდზე: პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), დავალებაზე დაფუძნებული სწავლება (TBL), აღმოჩენებზე დაფუძნებული სწავლება, პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება და სასწავლო კონტრაქტები. სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე შემუშავებული ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე ( https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1014 ). სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომი იქნება თებერვლის ბოლოს. რაც შეეხება პროფესიული განვითარების ცენტრს, მისი მთავარი მიზანია აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. ყოველი სემესტრის დასაწყისში ფაკულტეტებთან თანამშრომლობით საბაუნის აკადემიური პერსონალი შეავსებს საჭიროებების განმსაზღვრელ კითხვარს, რომლის მიხედვით დადგინდება რა მიმართლების და თემატიკის ტრენინგები/სემინარები უნდა ჩაატაროს ცენტრმა. ამასთან, ცენტრის უმთავრების მიზანია პროექტის ფარგლებში      შემუშავებული/თავმყროლი ინფორმაციის აკადემიურ პერსონალამდე მიტანა. შეხვედრის მეორე ნაწილში პროექტის მონაწილე, საბაუნის ასოცირებულმა პროფესორმა გვანცა აბდალაძემ დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა მოკლე პრეზენტაცია სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე, სადაც მიმოიხილა ზოგადად არსებული მეთოდები, რომლებიც მეტ-ნაკლებად დაფუძნებულია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ასევე, ის სიახლეები, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოშია თავმოყრილი. პროექტი STAR უკვე ორი წელია მიმდინარეობს და 2019 წლის ოქტომბერში დასრულდება.

სრულად

2018 წლის 20 ნოემბერს საბაუნიში გაიმართა ახალი გამოცემის - „რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში“ - წიგნის წარდგენა.

წიგნი მომზადებულია ამერიკული სამართლისა და სამართლის ფილოსოფიის ცენტრის მიერ. მასში შედის საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გაერთიანებული სამეფოს სასამართლო პრაქტიკიდან 11 საინტერესო გადაწყვეტილებების ანალიზი. აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ წიგნის თანაავტორები არიან საბაუნის სტუდენტები (კურსდამთავრებულები და მოქმედი მაგისტრანტები), ესენია: სალომე ლორთქიფანიძე, თამთა გიგაური, ნინო წიკლაური, მარიამ ნანეიშვილი, მაკა მოქია, ნინო ქარცივაძე, სოფიკო წურწუმია, თამთა თავართქილაძე, ანა ტუხაშვილი, სესილი ჭითაშვილი.

სრულად

რჩეული სიახლეები

ხუთშაბათი, 28 ნოემბერი 2019
ხუთშაბათი, 02 მაისი 2019
პარასკევი, 16 ნოემბერი 2018
პარასკევი, 12 იანვარი 2018