თვითმმართველობა

 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო, დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულებითა და მართვის ორგანოებით, რომელიც ახორციელებს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით უნივერსიტეტის დებულებით და თვითმმართველობის დებულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს, როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ისე მის გარეთ.

სტუდენტური თვითმართველობა არის დამოუკიდებელი არასამთავრობო, არაპოლიტიკური საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, იგი არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს და მისი არსებობა მნიშვნელოვნად განპირობებს სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნებას.

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართელობის დებულება.

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.