მიმდინარე სიახლეები

სწავლა გაცვლითი პროგრამით პოლონეთში

დაიწყო რეგისტრაცია 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრზე იოანე პავლე II ლუბლინის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (პოლონეთი) წასვლის მსურველთათვის.

კონკურსი განკუთვნილია სამართლის სამაგისტრო (პირველი კურსის) და საბაკალავრო (მე-2 და მე-3 კურსის) პროგრამის სტუდენტებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ საბაუნის აქტიური სტუდენტის სტატუსი. უნივერსიტეტებს შორის ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, სწავლისას მოპოვებული კრედიტები აღიარდება საბაუნიში სრულად.

სწავლა წარიმართება ინგლისურ ენაზე და სტუდენტი უნდა დრეგისტრირდეს 30 კრედიტის შესაბამის სასწავლო კურსებზე. სტუდენტებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის მინიმუმ B1 დონის ფლობა.(არ არის სავალდებულო საერთაშორისო სერტიფიკატის ქონა)

პროგრამის ფინანსური მხარე

სტუდენტმა ფარავს შემდეგ ხარჯებს:

ა) სწავლის საფასური - არაუმეტეს საბაუნიში სწავლის სემესტრული გადასახადისა (შესაბამის სემესტრზე, სტუდენტი სწავლის საფასურს საბაუნიში არ იხდის);

ბ) ცხოვრების და მგზავრობის ხარჯები: საერთო საცხოვრებელი - 80-100 ევრო (თვეში) (მიმღები უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია საცხოვრებლის საფასურისაგან სრულად გათავისუფლება), კვება: - 150 Euro (თვეში). ავია ბილეთები (დაახლოებით 250 - 300 ევრო), + დაზღვევა.

შენიშვნა: ცალკეულ შემთხვევებში, განცხადებების ინდივიდუალური განხილვის შედეგად, შესაძლებელია პარტნიორი უნივერსიტეტის მიერ დისკრეციულად კონკრეტული ხარჯების გაუქმება სრულად და/ან შემცირება აკადემიური მოსწრების, სოციალური მდგომარეობის თუ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  • სამოტივაციო წერილი
  • ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არ არსებობის შემთხვევაში მოხდება ტესტირება უნივერსიტეტში)
  • სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ბარათი
  • პასპორტის ასლი / ID

რეგისტრაცია მიმდინარეობს  21 ივნისის ჩათვლით. მსურველებმა დოკუმენტაცია უნდა გადააგზავნონ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, გაიმართება სტუდენტებთან გასაუბრება და მათი შერჩევა.

კითხვების არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ ფაკულტეტის დეკანატს (სალომე ქარცივაძე, ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.) ან საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილებას (მე-4 სართული, 407 ოთახი, შორენა პარუნაშვილი, ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.)

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრზე, გაცვლითი პროგრამით აღნიშნულ უნივერსიტეტში იმყოფება საბაუნის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, ჯუნა ირიაული.

დაამტებითი ინფორმაცია მიმღებ უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული კურსების შესახებ იხილეთ

მიმღებ უნივერსიტეტში რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის შესახებ იხილეთ

 

Erasmus+ პერსონალის მობილობა კრაკოვის იოანე პავლე მეორის პონტიფიკალურ უნივერსიტეტში

დაიწო რეგისტრაცია კრაკოვის იოანე პავლე მეორის პონტიფიკალურ უნივერსიტეტში (http://www.upjp2.edu.pl/) საბაუნის აკადემიური (თეოლოგიის ფაკულტეტი) და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრზე. მობილობის პერიოდია 5 (ხუთი) დღე, მგზავრობის დღეების გამოკლებით. პროგრამა ფარავს მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯებს.

აკადემიური პერსონალის შემთხვევაში, გრანტის მფლობელმა უნდა ჩაატაროს მინიმუმ 8 საათიანი სალექციო კურსი მიმღებ უნივერსიტეტში.

რეგისტრაცია გაგრძელდება 22 ივნისის ჩათვლით. 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადმოაგზავნონ შესაბამისი სარეგისტრაციო ფორმა (გაყვითლებული ადგილები მხოლოდ) და CV შემდეგ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

რეგისტრაციის ფორმა აკადემიური პერსონალისათვის

რეგისტრაციის ფორმა ადმინისტრაციული პერსონალისათვის

ინგლისური ენის ცოდნა სავალდებულოა (B2 დონეზე)

კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილებას მე-4 სართული, 407-ე ოთახი, შორენა პარუნაშვილი tel.: +322 242 22 42/115 ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.