რეკვიზიტები

შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

მისამართი: კ.ქუთათელაძის 3

მიმღები ბანკი: სს "ბაზის ბანკი"

ბანკის კოდი: CBASGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426834

IBAN: GE97BS0000000037536350